Posted on

XXY

Genre: Drama, Romance
View: 23 views

Alex, seorang intersexed 15 tahun, hidup sebagai seorang gadis, tapi dia dan keluarganya mulai bertanya-tanya apakah dia emosional anak laki-laki ketika kemajuan seksual lain remaja membawa masalah ini ke kepala. Sebagai Alex menghadapi keputusan akhir mengenai gender, dia memenuhi kedua permusuhan dan kasih sayang.